Ruumi akustika parameetrid

Labor 3 juhend õppeaines IRT0090 Helitehnika ja akustika kevadsemestril 2015.
Marika Kulmar

Töö eesmärk

Tutvuda ruumi akustika uurimisega.

Ettevalmistus tööks

Ruumis, mis on määratud kõne või muusika ettekandmiseks, peab olema võimalikult ühtlane helitase, optimaalne järelkõla kestus ja vajalik helivaljus, ruumis peavad puuduma akustilised defektid ja ülemäärane müra.

Ruumi (415) andmed:


Tarkvara - Room EQ Wizard (installeeritud klassi arvutis). Kasutusjuhend.

Teoreetilised arvutused

1. Järelkõla kestus (reverberatsiooniaeg).

Ülesanne: Arvutada järelkõla kestus kalkulaatoriga REVERBERATION TIME (RT60) CALCULATOR.
Aruandes esitada kalkulaatorisse sisestatud andmed, saadud tulemused ja anda hinnang tulemustele.

2. Resonantsisagedused

Ülesanne: arvutada antud ruumi teoreetilised aksiaalsed (axial ja tangentsiaalsed (tangential) ja kiivsed (oblique) resonantsisagedused kasutades ühte järgnevatest kalkulaatoritest: Calculate Room Modes või Room Mode Calculator.
Aruandes esitada kalkulaatorisse sisestatud andmed, saadud tulemused ja anda hinnang tulemustele. Koostada ruumi resonantsisageduste karakteristik.

3. Heliallika helitase ruumis

Ülesanne: Arvutada kalkulaatoriga The Speech Intelligibility Calculator järelkõla kestus, ruumi murdekaugus (critical distance) ja konsonanide kaoprotsent. Kas murdekaugus jääb ruumi sisse?
Aruandes esitada kalkulaatorisse sisestatud andmed, saadud tulemused ja anda hinnang tulemustele.

Praktiline osa (ruumis 415)

Kasutades programmi Room EQ Wizard mõõta ruumi 415 akustikat.
Kõlaritest saadetakse välja heli ja mikrofoniga mõõdetakse tulemusi.

Menüüst Preferences. Kalibreerida helikaart. Kalibreerida SPL mõõtja.

Mõõtmiseks vajutada Measure. Avanenud aknas sättida (kõikide katsete jaoks samad): Start Freq (Hz)= 20, End Freq (Hz)= 20 000, Sweeps = 4, Length= 256k (default).

 1. 1. Kui tugev peab olema mõõtmiseks vajalik signaal - Check levels. 2 katset erinevate levelitega (sobiv, liiga väike), kui mikrofoni asukoht on sama. Muuta Measure aknas Level (dB FS). Kontrollida - Level OKvõi Level is LOW, mõlemaga üks katse.
  Salvestada mõõtetulemuste .mdat failid.
  Katsetulemuste analüüs (võimalik teha klassis U02-408 Windowsi arvutitel): kõikide SPL & Phase graafikud, All SPL graafik, kõikide Impulse graafikud, kõikide Waterwall graafikud.

 2. 2. Mikrofonide asukohad laual toolide juures (nii kaugele kui mikrofoni juhe ulatub). Teha vähemalt 5 erinevas mikrofoni asukohas mõõtmised. Signaalitugevus peab olema mõõtmiseks piisavCheck levels - Level OK.
  Kuidas muutub vastuvõetud signaal erinevates asukohtades kõlari suhtes?
  Salvestada mõõtetulemuste .mdat failid.
  Katsetulemuste analüüs (võimalik teha klassis U02-408 Windowsi arvutitel): kõikide SPL & Phase graafikud, All SPL graafik, kõikide Impulse graafikud, kõikide Waterwall graafikud.

Aruanne

Aruande pdf dokument saata e-posti marika.kulmar @ ttu.ee.